باید برای مواقع حساس زندگی ذخیره می کردم،

تا اینقدر راحت از طناب های حادثه...

 

 

چه فرقی می کنه، اگر 

                                         من

                                           جمله مو

                                                      ادامه ندم؟

 

 

/ 8 نظر / 21 بازدید
شیرین

فرق میکنه ف چون ادامه ندادنش 1000 جور حمله ی تصادفی واسه ی منی میسازه که اینا رو میخونم. فرق میکنه فرق میکنه فرق میکنه.باور کن

شیرین

فرق میکنه چون ادامه ندادنش 1000 جور جمله ی تصادفی واسه ی منی میسازه که اینا رو میخونم. فرق میکنه فرق میکنه فرق میکنه.باور کن

ایکاروس

ادامه ندادنت اینجا تاثیری ندارد. حدف کارکردی ندارد. وقتی حرف حادثه و طناب می زنی و حرف اضافه ات «از» است، پس سقوط در بین است. ادامه ندادنت تاثیری ندارد. ادامه دانت تاثیر دارد. منظورم به تکه ی پلکانی آخر است.

شیرین

باید بهت میگفتم.باید میگفتم که چقدر خودت رو حرفهات رو فکرهات رو دعواهات رو.حتی کامنت هات توبلاگم.همه رو چقدر دوست داشتم و دارم. نسترن.نسترن.نسترن.خیلی دوست دارم.شاید نشه گفتش.شاید کلمه ها عاجز باشن.ولی تو ببین.ببین که اینجام و چقدر دوست دارم

الهه

هر گاه به گرگان آمدی به خانه ام بیا!

siamak

اگر ادامه می دادی...