باید برای مواقع حساس زندگی ذخیره می کردم، تا اینقدر راحت از طناب های حادثه...     چه فرقی می کنه، اگر                                           من                                            جمله ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 21 بازدید
خرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست